X

A-Kwadrat

doradztwo

doradztwo

Nasz zespół to wysoce wykwalifikowani specjaliści: trenerzy biznesu, menedżerowie, konsultanci, coachowie, asesorzy i mentorzy, którzy dysponują wspaniałą i pozytywną energią do pracy, doskonałą wiedzą i ogromnym doświadczeniem.

szkolenia

szkolenia

Organizujemy szkolenia dla osób bezrobotnych chcących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub podnieść umiejętności już zdobyte. Współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, PCPR i Urzędami Pracy.

organizacja eventów

organizacja eventów

Bardzo kompetentnie i odpowiedzialnie podejmujemy się realizacji wszystkich działań. Organizacja, zaangażowanie i profesjonalizm naszego zespołu gwarantują najwyższą jakość usług.

Realizujemy bony szkoleniowe

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Posiadamy Certyfikat Agencji Zatrudnienia

kris2
kraz

Każde Zaświadczenie wydajemy na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2))

Oferta

Realizujemy szkolenia w zakresie:

hotgas

HOTELARSTWO

I GASTRONOMIA

Profesjonalne sprzątanie

Obsługa recepcji

Kucharz

Pomoc kuchenna

Barman – kelner

Barista

fryzj

KOSMETYCZNE

I FRYZJERSKIE

Kosmetyka profesjonalna

Przedłużanie paznokci metodą żelową i akrylową

Manicure hybrydowy

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1

Przedłużanie i zagęszczanie włosów

Stylizacja fryzur

Makijaż w wielu odsłonach

medyczne

OPIEKA MEDYCZNA

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Opiekunka dziecięca

Terapia zajęciowa

szycie

TAPICERSKIE

I KRAWIECKIE

Tapicer

Tapicer meblowy

Szwaczka

Krawcowa

Kreatywne projektowanie w szyciu ciężkim

budowniczy3

BUDOWLANE

Hydraulik

Brukarz

Malarz

kasjerka2

HANDLOWO- USŁUGOWE

Profesjonalny Sprzedawca

Doradca Klienta

Obsługa kas fiskalnych

mechanik

MECHANICZNE

Operator Wózka Jezdniowego

Lakiernik samochodowy

kwiaciarka2

A TAKŻE

Pracownik ochrony fizycznej - Ochroniarz

Aranżacja i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych

Tanatopraktyka

Doradztwo zawodowe, testy kompetencji

Kreowanie wizerunku

Szkolenia biznesowe

Organizujemy również szkolenia dla menedżerów, liderów, brygadzistów

biznes

Zarządzanie i planowanie strategiczne

strategia
 • Jak myśleć w kategoriach strategicznych, rozumieć i świadomie wdrażać strategię swojej firmy
 • Jak stworzyć skuteczną strategię biznesową dostosowaną do sytuacji konkurencyjnej, oczekiwań akcjonariuszy i potrzeb klientów
 • Jak przełożyć strategię na działania operacyjne, wdrożyć strategię
 • Jak patrzeć na swoją firmę w kategoriach strategicznych, makroekonomicznych, rynkowych i finansowych
 • Jak przeprowadzić analizę strategiczną swojej firmy i konkurentów

Asertywność i komunikacja

komunikacja
 • Asertywna komunikacja- czym jest a czym nie jest?
 • Indywidualny potencjał w zakresie asertywności.
 • Świadomość celu w komunikacji i realizacji zadań:
  • podnoszenie efektywności komunikacji w realizacji celu i wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja - analiza - planowanie - działanie",
  • przekaz informacji a wpływ na pracę współpracowników - ćwiczenie zespołowe.
 • Budowanie postawy asertywnej:
  • świadomość praw osobistych i własnego kapitału,
  • mój asertywny monolog wewnętrzny,
  • postawa asertywna.
 • Dialog konstruktywny:
  • słuchanie reaktywne,
  • cztery płaszczyzny wypowiedzi von Thuna,

Zarządzanie czasem

zarzadzanieczasem
 • W jaki sposób wyznaczać cele i zadania, ustawiać priorytety, ustalać terminy realizacji i mądrze rozkładać pracę w czasie
 • W jaki sposób mozemy efektywnie wykorzystywać swój czas pracy i unikać marnowania go (jednocześnie lokując cześć czasu na regenerację i rozwój osobisty)
 • W jaki sposób powinniśmy pracować z kalendarzem
 • W jaki sposób osiągniemy rezultaty w sposób zgodny z oczekiwaniami przełożonych, dając przy tym satysfakcję pracownikom
 • W jaki sposób kształtować swoją efektywność i zarządzać zadaniami w pracy indywidualnej i zespołowej
 • W jaki sposób poszukiwać innowacji pozwalających poprawiać własną efektywność i wydajność
 • W jaki sposób umiejętnie wykorzystywać czas z punktu widzenia kosztów i zysków: np. świadomie decydować czy lepiej zainwestować czas czy pieniądze

Negocjacje

negocjacje
 • Pojęcie, istota, geneza negocjacji
 • Sylwetka negocjatora (cechy pożądane, cechy niepożądane)
 • Zespół negocjacyjny - skład i role poszczególnych uczestników
 • Rodzaje negocjacji
 • Przebieg negocjacji
 • Formułowanie strategii w negocjacjach - rozmowy oparte na zasadach
 • Taktyki negocjacyjne i ich związek ze strategią rozmów
 • Scenariusz i program rozmowy negocjacyjnej
 • Specyfika zachowań negocjacyjnych przedstawicieli różnych krajów
 • Komunikacja niewerbalna w negocjacjach

Savoir Vivre w biznesie

savoir vivre

Kanon profesjonalnej prezencji i manier

 • Elegancka prezentacja.
 • Punktualność.
 • Powitanie oraz pożegnanie w sytuacjach biznesowych.
 • Zasady podawania dłoni, ukłonów, pocałunków i pozdrowień.
 • Właściwa postawa i sposób poruszania się (siadanie i wstawanie, sposób stania i chodzenia).
 • Prezentacja gości.
 • Sposób zwracania się, właściwe tytułowanie.
 • Wręczanie kart wizytowych i zaproszeń.
 • Prezenty: wybór odpowiedniego i sposób wręczania partnerowi biznesowemu.
 • Umiejętność zarządzania sobą w czasie.

Biznesowy kanon ubioru i wyglądu

 • Prezentacja gości.
 • Sposób zwracania się, właściwe tytułowanie.
 • Wręczanie kart wizytowych i zaproszeń.
 • Prezenty: wybór odpowiedniego i sposób wręczania partnerowi biznesowemu.
 • Umiejętność zarządzania sobą w czasie.

Sztuka komunikacji

 • Zachowanie i postawa w trakcie rozmowy (właściwa gestykulacja, mimika, spojrzenie).
 • Odpowiedni dobór tematyki.
 • Kultura i dyplomacja.
 • Skuteczne negocjowanie.
 • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej.

NOWOŚĆ! Work-life balance

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana trenerka jogi z dyplomem Podyplomowych Studiów Psychosomatycznych Jogi

worklife

Zadanie szkolenia

 • Rozumienie własnych celów, potrzeb, i świadome zarządzanie sobą w kontekście zawodowym i pozazawodowym, zmniejszą frustrację i zwiększa efektywność, co skutkuje podniesieniem jakości i skuteczności funkjonowania w miejscu pracy
 • Zrozumienie, że praca jest integralną częścią życia oraz osiągnięcie harmonii w tej sferze pozytywnie wpływa na poziom motywacji i kreatywności, jakość relacji służbowych (także z Klientami) oraz na atmosferę w Firmie
 • Zachowanie równowagi praca-życie chroni przed procesami wypaleniowymi
 • Pracownik funkcjonujący w równowadze - work-life

Szkolenia te są dedykowane wewnętrznej spójności i dają narzędzia, które ją budują i rozwijają. Pomagają w znalezieniu sposobów do utrzymania równowagi fizycznej, emocjonalnej i społecznej.

W programie

 • Równowaga - czym jest
 • Obszary życia - obszary równowagi
 • Życie - czyli projekt
 • Obszary projektu; wzajemne powiązania między nimi
 • Koło wpływu; ustalanie granic
 • Cele - potrzeby - priorytety - zasoby; jak budować i utrzymać motywację
 • Nastawienie wobec wyzwań i zmian
 • Pozytywny język i proaktywna postawa
 • Harmonijne zarządzanie projektem
 • Gdzie jestem - gdzie chcę być
 • Zarządzanie czasem
 • Równowaga - techniki relaksacyjne kluczem do sukcesu
 • Dialog - społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Work-life balance w biznesie
 • Czterostopniowy proces budowania wewnętrznej równowagi pomiędzy rozwojem osobistym, rodzinnym i zawodowym
kapitalludzki
ue

PROJEKTY

Projekty, przy których pracowaliśmy:

Stop dla barier

Projekt pn. Stop dla barier” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Niepełnosprawni na rynku pracy

Projekt pn. „Niepełnosprawni na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Dojrzałość Twoim atutem

Projekt pn. ,,Dojrzałość twoim atutem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Czas na młodych

Projekt pn. „Czas na młodych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi 1.245.619,01 zł.

Aktywność drogą do sukcesu

Projekt pn. Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Równe szanse na rynku pracy

Projekt pn.: „Równe szanse na rynku pracy” Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywne jutro

Projektu systemowy „Aktywne jutro”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pomocna dłoń

Projekt zrealizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem".

Przywróceni do pracy

Projekt  „Przywróceni do pracy” dla bezrobotnych, dla których ustalony został III profil pomocy. Program realizowany ze środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

PO pierwsze – praca!

Współpraca z PUP we Włocławku w ramach projektu „PO pierwsze – praca!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

Nasi klienci

Firmy i instytucje, które nam zaufały

pup walcz
wagrowiec
mgops
obornikitlo
bh

Wolf Security

Tomasz Zegan

splash

Pracownia

Tapicersko-Kaletniczo-Rymarska

Gruszka Andrzej

coswalcz
willastefania
morskiyakatek
meblekrenc
paramed
cotta
emedrescue
choszczno
creownia
pomocyrodzinie
gnieyno
wloclawek
pcprbialz

Kontakt

Skontaktuj się z nami korzystając z formularza poniżej

Dane kontaktowe

A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek
ul. Żeleńskiego 6/1, 64-920 Piła
Tel. +48 517 763 454
E-mail: klaudia@a-kwadrat.com.pl